• آشپزی به سبک تکنوکیت

            آشپزی به سبک تکنوکیت

 • شستشو ی ایده ال با من به سبک ایتالی به اعتبار ایرانی به دستانم اعتماد کن

  کیفیت A++   ( :  قیمت A--

 • خرید به سبک آن خرید ، وقت خرید از آن خرید رسیده
 • فعلا محصول جدیدی وجود ندارد.
 • در حال حاضر محصول پرطرفداری وجود ندارد.
 • نمایش سریع
  189,050,000 ریال 199,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A 27 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 93 سانت و فن دار (کمبی)5 کشو فریزر با  5 طبقه طرح کریستالیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی هوشمند (عمودی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)آبسرکن دار جدید و یخساز اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  189,050,000 ریال 199,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  184,300,000 ریال 194,000,000 ریال -5% با ان خرید به خرید اول برسیم.
  حراج!

  دارای گرید انرژی A 27 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 93 سانت و فن دار (کمبی)5 کشو فریزر با  5 طبقه طرح کریستالیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی هوشمند (عمودی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)آبسرکن دار جدید و یخساز اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  184,300,000 ریال 194,000,000 ریال -5%
  با ان خرید به خرید اول برسیم.
 • نمایش سریع
  180,420,000 ریال 186,000,000 ریال -3% با ان خرید به خرید اول برسیم.
  حراج!
  1 نقد(ها)

  دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی(عمودی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)آبسرکن دار جدید و یخساز سه حالته اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  180,420,000 ریال 186,000,000 ریال -3%
  با ان خرید به خرید اول برسیم.
 • نمایش سریع
  176,346,000 ریال 181,800,000 ریال -3% با ان خرید به خرید اول برسیم.
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی هوشمند (افقی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)آبسرکن دار جدید و یخساز سه حالته اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  176,346,000 ریال 181,800,000 ریال -3%
  با ان خرید به خرید اول برسیم.
 • نمایش سریع
  141,550,000 ریال 149,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +24 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی هوشمند (عمودی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهآبسرکن دار جدید و یخساز نیمه اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  141,550,000 ریال 149,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  134,900,000 ریال 142,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +24 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافیخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی هوشمند (عمودی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهآبسرکن دار جدید و یخساز نیمه اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  134,900,000 ریال 142,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  117,000,000 ریال 130,000,000 ریال -10% با ان خرید به خرید اول برسیم.
  حراج!

  ظرفشویی 14 نفره تکنوکیت سفید

  117,000,000 ریال 130,000,000 ریال -10%
  با ان خرید به خرید اول برسیم.
 • نمایش سریع
  96,900,000 ریال 102,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافبرد کنترلی دیجیتال لمسی(افقی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهآبسرکن دار جدید و یخساز سه حالته اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  96,900,000 ریال 102,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  94,050,000 ریال 99,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)10 کشو فریزر با درب شفافبرد کنترلی دیجیتال لمسی(افقی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهآبسرکن دار جدید و یخساز سه حالته اتوماتیکخدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  94,050,000 ریال 99,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  82,650,000 ریال 87,000,000 ریال -5%
  حراج!

  دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)یخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی(افقی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)خدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  82,650,000 ریال 87,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  79,800,000 ریال 84,000,000 ریال -5%
  حراج!

   دارای گرید انرژی A +23 فوت دقیق بدون برفک (نوفراست)عرض 65 سانت و فن دار (کمبی)یخچال با 5 طبقه و 2 کشو جای میوهبرد کنترلی دیجیتال لمسی(افقی)سیستم کنترل الکترونیکیسیستم مصرف بهینهدارای درب بار یخچال  (هوم بار)خدمات 40 ماههء با ضمانت نامه تاپ سرویس

  79,800,000 ریال 84,000,000 ریال -5%
 • نمایش سریع
  76,500,000 ریال 85,000,000 ریال -10% با ان خرید به خرید اول برسیم.
  حراج!
  1 نقد(ها)

  لباسشویی 6 کیلو 1200 دور سامسونگ 1242 سفید

  76,500,000 ریال 85,000,000 ریال -10%
  با ان خرید به خرید اول برسیم.